/ Noodbehandeling /
Kwaliteit uitsondering Hantering van Standaardboek
Hierdie standaardboek is om kliënte te help om probleme vinniger en beter op te los en te hanteer wanneer hulle vorm- of produkprobleme vind nadat hulle
die vorm of die finale produk, om verliese aan kliënte te vermy en impak te vermy. kliënt se produksie vir die doel.